Giáo án điện tử

hsgioi7

Bảng biểu

Stt Họ và tên Giới tính Chức vụ – Đơn vị Kết quả xét thi đua năm học 2014 – 2015 1 Nguyễn Văn A Nam Giáo viên – Trường THCS… Hoàn thành nhiệm vụ 2 Nguyễn Thị B Nữ Giáo viên…