Bảng biểu

Tháng Tám 31, 2015 2:54 chiều
Stt Họ và tên Giới tính Chức vụ – Đơn vị Kết quả xét thi đua năm học 2014 – 2015
1 Nguyễn Văn A Nam Giáo viên – Trường THCS… Hoàn thành nhiệm vụ
2 Nguyễn Thị B Nữ Giáo viên – Trường THCS… Hoàn thành nhiệm vụ