Tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀNH TRẠCH

BAN GIÁM HIỆU


Chức vụ: Hiệu trưởng 

SĐT:  

Dương Văn Lanh Dương Văn Lanh

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

SĐT: 0979373174 

Dương Thị Hạnh Dương Thị Hạnh

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

SĐT: 01694460465 

Lường Văn Hiệp Lường Văn Hiệp

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

SĐT:

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Dương Thị Hường

Địa chỉ: Tiểu khu 3 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT: 

Dương Thị Phương Dương Thị Phương

Địa chỉ: Tiểu khu 2 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT: 

Bàn Thị Dung Bàn Thị Dung

Địa chỉ: Tiểu khu 2 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Hoàng Thị Thực Hoàng Thị Thực

Địa chỉ: Địa Linh-Ba Bể-Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

 Lường Thị Tâm Lường Thị Tâm

Địa chỉ: Xã Địa Linh – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Hứa Thị Chính Hứa Thị Chính

Địa chỉ: Tiểu khu 5 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Hà Thị Trang 

Địa chỉ: Lủng Điếc– Bành Trạch – Ba Bể -Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

La Thi Hiệp La Thị Hiệp

Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Y tế trường học

SĐT:

Hoàng Văn Độ Hoàng Văn Độ

Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Hứa Van Mao Hứa Văn Mao

Địa chỉ: Bản Hậu – Mỹ Phương – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT

Hoàng Văn Nam Hoàng Văn Nam

Địa chỉ: Bó Bả – Cẩm Giàng – Bạch Thông – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Long Văn Đức Long Văn Đức

Địa chỉ: Mỏ Đá – Thượng Giáo – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Nông Văn Lưu Nông Văn Lưu

Địa chỉ: Khuổi Siến – Mỹ Phương – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Ma Thị Chúc Ma Thị Chúc

Địa chỉ: Nà Lần – Bành Trạch – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Hoàng Thị Thảo Hoàng Thị Thảo

Địa chỉ: Nà Nộc – Bành Trạch – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Chu Đức Đinh Chu Đức Đinh

Địa chỉ: Nà Lần – Bành Trạch – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Sằm Thị Phương Sằm Thị Phương

Địa chỉ: Mỏ Đá – Thượng Giáo – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Lộc Thị Đệ Lộc Thị Đệ

Địa chỉ: Khuổi Làn – Bành Trạch – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Lý Văn Bua Lý Văn Bua

Địa chỉ: Nà Còi – Bành Trạch – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Lý Văn Bình Lý Văn Bình

Địa chỉ: Nà Còi – Bành Trạch – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Ly Văn Vàng Lý Văn Vàng

Địa chỉ: Nà Còi – Bành Trạch – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

 

Ngôn Thị Bích Ngân 

Địa chỉ: Tiểu khu 3 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Ma Văn Huỳnh

Địa chỉ: Pù Mắt – Chu Hương – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Mai Hương
Địa chỉ: Pù Mắt – Chu Hương – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

13131310_153384715064978_3231448283015980247_o

Hoàng Đức Hoài

Địa chỉ: Tiểu khu 5– Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT: 0984238479

Ma Xuân Quang Ma Xuân Quang

Địa chỉ: Tiểu khu 6 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

 Hoàng Quốc Thưởng Hoàng Quốc Thưởng

Địa chỉ: Tiểu khu 7 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Hứa Thị Thường Hứa Thị Thường

Địa chỉ: Tiểu khu 7 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Mã thị Thảo Mã Thị Thảo

Địa chỉ: Tiểu khu 11 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Nông Thị Liễu Nông Thị Liễu

Địa chỉ: Tiểu khu 7 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên (TPT Đội)

SĐT:

Nông Thị Huệ Nông Thị Huệ

Địa chỉ: Tin Đồn – Thượng Giáo – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Kế toán

SĐT:

Nguyễn Thi Yến Nguyễn Thị Yến

Địa chỉ: Nà Lần – Bành Trạch – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Vi Thị Hà Vy Thị Hà

Địa chỉ: Tiểu khu 7 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Trương Thị Chuyên Trương Thị Chuyên

Địa chỉ: Pác Liển – Nghiên Loan – Pác Nặm – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Hoàng Thị Hợp Hoàng Thị Hợp

Địa chỉ: Mỏ Đá – Thượng Giáo – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Ha Nguyên Tố Hà Nguyên Tố

Địa chỉ: Tin Đồn – Thượng Giáo – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên Hội hoạ

SĐT:

Đoàn Thị Hương Đoàn Thị Hương

Địa chỉ: Khuổi Làn – Bành Trạch – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Lý Thị Thắm Lý Thị Thắm

Địa chỉ: Tiểu khu 1 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Nguyễn Thị Bông Nguyễn Thị Bông

Địa chỉ: Lủng Điếc – Bành Trạch – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Lộc Thị Phạy Lộc Thị Phạy

Địa chỉ: Lủng Điếc – Bành Trạch – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

DươngThị Chinh

Địa chỉ: Tiểu khu 3 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Trần Thị Bắc

Địa chỉ: Nà Mô – Địa Linh – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Ma Thị Thiếm

Địa chỉ: Bản Pục – Thượng Giáo – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT:

Phạm Thị Vân Phạm Thị Vân

Địa chỉ: Tiểu khu 2 – Thị trấn Chợ Rã – Ba Bể – Bắc Kạn

Chức vụ: Giáo viên

SĐT: